Vrå Baptistkirke

Velkommen til vores hjemmeside for Vrå Baptistkirke

.
Vrå Baptistkirke udsender nyhedsbreve hver måned. Nyhedsbrevene rundsendes til alle på kirkens rundsendingsliste, men du kan også finde nyhedsbrevene  HER
Vi rundsender også andre informationer til menighedens medlemmer og venner. Ønsker du at modtage rundsendingerne, kan du tilmelde dig ved at sende en e-mail til mariahedemann@live.dk


Grupperne deler liv i et nærværende og trygt fællesskab. Vi vil støtte hinanden i livets vandring, igennem gensidig omsorg og opmuntring. Vi vil sammen tage skridt i tro igennem bibellæsning og bøn.

Vi har en Gruppe for Farsi-talende.
Gruppen mødes torsdage kl. 20.00 i Baptistkirken.
Kontakt Masoud  93807151

Bibel gruppe for Farsi talende


Vi har så vidt muligt børnekirke hver søndag. Her vil der være et program der er tilrettelagt til børnene med både kreative aktiviteter og lege, samt hygge og samvær. 
Renovering af Kirken

Vi har gennem længere tid haft tanker om en renovering af kirken, dette har nu udmøntet sig i konkrete planer.

Men det kommer jo ikke af sig selv, det kræver en masse hårdt arbejde, men også en ekstra pose penge.

Vi har, for at gennemføre hele den planlagte renovering, brug for kr. 621.875,-

Hvis du vil støtte projektet økonomisk, så kontakt Mogens Pedersen på mobil 20752658 eller mogenspedersen1965@gmail.com

Vi har allerede nu tilkende-givelser på kr 511.700,- som er 82% af det budget, som er lagt.

Læs mere om projektet HERPå billederne ovenfor kan du se hvordan kirkesalen kommer til at se ud efter renoveringen.
Spejdernes Lejr er Danmarks største spejderlejr, hvor danske og internationale spejdere mødes i naturskønne omgivelser i Sønderborg fra den 22.-30. juli 2017. 
Se deres officielle hjemmeside:
Spejderlejr 2017kirkerum
Hver søndag kl. 10.30, har vi Gudstjeneste i Vrå Baptistkirke og alle er velkommen.
 Afvigelser kan forekomme, se under "Kalender"

Gudstjenesterne kan være forskellige alt efter fx højtider og hvem, der tilrettelægger dem. Du kan i kalenderen støde på fx:

Nadvergudstjeneste
Den første søndag i måneden har vi nadver sidst i gudstjenesten.
Jesus delte brød og vin ud til sine disciple skærtorsdag aften som tegn på den pagt, han oprettede ved at give sit legeme og sit blod for mennesker. Vi deler dette agape-måltid sammen fordi vi også i fællesskabet ønsker at være en del af den pagt, og vi inviterer alle til at være med.

Familiegudstjeneste
Her tager gudstjenesten udgangspunkt i hele familien, dvs at der ingen børnekirke, men gudstjenesten er indrettet sådan at børnene kan være med.