Kalender for Vrå Baptistkirke sommer 2022                                         Gudstjenester mm. i Vrå Baptistkirke                    


Februar 2023

05-02-23 kl. 10:30 NadverGudstjeneste
v/Anne-Marie Winther


12-02-23 kl. 10:30 Gudstjeneste
v/Nicolai Langvad Maksten.
Børnekirke og Betweeeen


19-02-23 kl. 19:00 Gudstjeneste
v/Kaleb Schlosser


26-02-23 kl. 16:00 Fællesskabs Søndag.

Spisning kl. 17:30-18:30 derefter en

kort andagt v/Bibeltid & kaffe


Marts 2023

05-03-23 kl. 10:30 NadverGudstjeneste
v/Anne-Marie Winther


12-03-23 kl. 19:00 Gudstjeneste
v/Lasse Åbom.
Børnekirke og Betweeeen


19-03-23 kl. 10:30 Gudstjeneste
v/Anne-Marie Winther


26-03-23 kl. 16:00 Fællesskabs Søndag.

Spisning kl. 17:30-18:30 derefter en

kort andagt v/B&U