Vrå Baptistkirke
VBKKirke og menighed

Kirke og menighed

Kirke (fra græsk kyriakón „det som hører Herren til“) er i kristendommen en betegnelse for både en kirkebygning og et trossamfund med egen forfatning samt i mere abstrakt forståelse menighed eller de helliges samfund.

Menighed (dansk gengivelse af latinsk communio, oversættelse af græsk ekklesia „forsamling“) oversættes også som kirke, og i Nye Testamente bruges om kirken som helhed, lokalkirken eller en husmenighed. Teologisk har Paulus understreget menigheden eller kirken som de kristnes nødvendige livsform.

Vores officielle navn er Vrå Baptistmenighed, hvor ordet „menighed“ er brugt helt tilbage fra 1886, da menigheden blev stiftet. I daglig tale kalder vi os på mere forståelig nudansk Vrå Baptistkirke.

MMX-CMS v.4.0.2 - 2024.02.10. ViggoWeb ©2023-2024