Vrå Baptistkirke
Fra fødsel til død

Fødsler

Alle fødsler og dødsfald, der finder sted her i landet, skal anmeldes til folkekirkens ministerialbøger, hvilket de fleste steder sker på sognets kordegnekontor. Navngivelse skal finde sted, inden barnet er 6 måneder gammel.

Når menighedens præst har modtaget videreanmeldelse af fødsler eller dødsfald, kan han/hun udstede gyldige attester. På hjemmesiden www.personregistrering.dk findes vejledninger og blanketter vedrørende fødsel, navngivning, navneændring, vielse, dødsfald og begravelse.

Vielser

Der er to muligheder for vielse i en baptistkirke:

  1. Parret lader sig vie på rådhuset og går derefter i kirken til „kirkelig velsignelse“ – en gudstjeneste med forbøn for de nygifte. 
  2. Vielsen med juridisk gyldighed kan foregå i baptistkirken, når mindst den ene part er medlem af en dansk baptistmenighed. Vielsen skal foretages af en person, der har myndighed til at vie.

Baptistkirken har ingen myndighed til at vie, dog har enkelte baptistpræster denne autorisation. Det er muligt at få en giftefoged fra kommunen ud. Giftefogeden forretter dog kun selve vielsen, som udelukkende kun er en gennemgang af alt det formelle. Henvend jer til menighedens præst i god tid.

Oprettelse af testamente

Ønsker man at betænke BaptistKirken, en bestemt menighed eller et særligt missionsformål i sit testamente, skal det oprettes for Notarius (notarialkontor eller skifteretten).

Testamentet kan fx udformes således: Undertegnede N.N. testamenterer til BaptistKirken i Danmark (kr. ..., værdipapirer, formueeffekter f.eks. fast ejendom) at anvende til det formål, hvorom jeg vil efterlade nærmere skriftlige direktiver. Dette sidste kan ske ved, at man lægger en skrivelse om dette bestemte formål, hvortil arven skal anvendes, inden i testamentet, når det er oprettet og underskrevet.

Vi har indgået et samarbejde med Dokument24, der er en juridisk virksomhed med mange forskellige arbejdsområder. De har valgt at støtte velgørenhed, ved at gøre det vederlagsfrit. Således kan alle velgørende organisationer få oprettet testamenter med donationer online hos dokument24. Testamenterne er gratis for organisationen og for velgøreren. Dokument24 har forklaring og vejledning på deres website dokument24.dk.

Har du behov for yderligere hjælp kan du kontakte menighedsrådet.

Dødsfald

Sognepræsten i afdødes bopælssogn er begravelsesmyndighed. Dødsfald og begravelser/bisættelser føres i folkekirkens digitale kirkebog. En begravelse/bisættelse må først finde sted, når den, der forretter handlingen, fra sognepræsten har modtaget blanketten Afgørelse vedr. begravelse/ligbrænding.

Kirkeministeriet om vielseHjælpsom guide ved dødsfald
Kirke og menighed
MMX-CMS v.4.0.2 - 2024.02.10. ViggoWeb ©2023-2024