Vrå Baptistkirke
Bidrag
Vrå Baptistkirken er en frikirke, og du betaler hverken kirkeskat eller kontingent.
clipart/bidrag-6164135-800x450.jpg

Vrå Baptistkirkes økonomi er afhængig af medlemmernes bidrag og af indsamlinger.

Bidrag til menigheden kan gives ved alle menighedens gudstjenester kontant eller via MobilePay 321585. Bidrag kan også indbetales direkte til menighedens pengeinstitut, Sparekassen Danmark konto nr. 9070-1620108274.

Skattefradrag

Bidrag til menigheden er fradragsberettiget, så husk at angive dit medlemsnummer eller navn og senere oplyse dit personnummer til menighedens bidragssekretær, hvis du ønsker skattefradrag for beløbet. Hvert år indberetter menighedens bidragssekretær fradragsberettigede gaver til Skat.

Løse og faste bidrag

Du har altid mulighed for at betale ved vore ordinære indsamlinger (kollekt) eller ved indsamlinger til specifikke projekter.

Menighedsbidrag § 8 giver fradrag uden forpligtelse. Du kan fx i dit pengeinstitut oprette en månedlig fast overførsel til menigheden. Det gøres nemt på din netbank.

Du har mulighed for at give denne slags fradragsberettigede gaver af beløb op til i alt 17.700 kr. i 2023. I beløbet indgår dog alle de gaver, du eventuelt har givet til andre organisationer.

Forpligtelseserklæring

Menighedsbidrag § 12 giver „ubegrænset“ fradrag med forpligtelse. Du kan vælge, om det skal være et fast årligt beløb eller en „efter eget valg“ procentdel af din indkomst. En forpligtelseserklæring er bindende i ti år, dog med den mulighed, at du fx ved flytning til anden menighed kan overføre forpligtelsen, hvis den nye menighed har samme rettigheder som Vrå Baptistkirke.

Få mere at vide

Yderligere oplysninger om betaling af bidrag samt de skattemæssige fordele kan du få af menighedens bidragssekretær Mogens Pedersen tlf. 98 80 16 03 eller 20 75 26 58 eller ved at sende en e-mail.

Kirke og menighed
MMX-CMS v.4.0.2 - 2024.05.24. ViggoWeb ©2023-2024