Vrå Baptistkirke
Dåb
Baptister praktiserer troende dåb.
aktiviteter/daab2011-1200.jpg

Kan du bekende tro på Jesus Kristus, kan du blive døbt.

Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde: „Se, dér er vand, hvad hindrer mig i at blive døbt?“ 
Filip sagde: „Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske.“
Han svarede: „Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn.“ 
Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og hofmanden, og Filip døbte ham.
– ApG 8,36-38

Troendes dåb eller voksendåb er en af de vigtige værdier for baptister, og det ligger implicit vores navn. Ordet Baptist stammer fra det græske ord: βαπτίζω, der udtales bap-ti-so og betyder døber. 

Dåbens betydning

Dåben er både et udtryk for, at vi vil vise andre mennesker, hvad vi tror på, og at vi ønsker Guds velsignelse i vore liv. Vi døber først, når vi selv kan tage stilling til vores tro og overbevisning. Vi har trosfrihed og stiller ingen betingelser eller krav om din tros form og størrelse men blot spørgsmålet „Tror du på Jesus Kristus som din personlige frelser?“.

Dåben foregår ved total neddykkelse i vand som Johannes Døberen gjorde det. Dit liv vaskes rent og du „genopstår“ til et liv af Guds nåde og til Guds ære. Dåben kan foregå i et bassin, i en sø eller i havet og derfor finder du ingen døbefont i en baptistkirken men derimod ofte et dåbsbassin. De første danske baptister blev døbt i den nu udtørrede Lersøen nord for København 27. oktober 1839 – ni år før vi fik religionsfrihed.

Ønsker du at blive døbt, er du velkommen til at henvende dig til vores præst.

Respekt for barnedåben

Selv om vi ikke selv praktiserer barnedåb, respekterer vi andres barnedåb. Har din barnedåb stor betydning for dig, og har du senere på den ene eller anden måde bekræftet den, accepterer vi den fuldt ud.

Kirke og menighed
MMX-CMS v.4.0.2 - 2024.05.24. ViggoWeb ©2023-2024