Velkommen til vores hjemmeside for Vrå Baptistkirke


Vrå Baptistkirke udsender nyhedsbreve hver måned. Nyhedsbrevene rundsendes til alle på kirkens rundsendingsliste, men du kan også finde nyhedsbrevene  HER
Vi rundsender også andre informationer til menighedens medlemmer og venner. Ønsker du at modtage rundsendingerne, kan du tilmelde dig ved at sende en e-mail til Maria Hedemann


Grupperne deler liv i et nærværende og trygt fællesskab. Vi vil støtte hinanden i livets vandring, igennem gensidig omsorg og opmuntring. Vi vil sammen tage skridt i tro igennem bibellæsning og bøn.

Vi har en Gruppe for Farsi-talende.
Gruppen mødes mandage kl. 16:00 i Baptistkirken.
Kontakt
Masoud Zeini:  93 80 71 51 eller Shahoo Maleki: 50 25 96 52Renovering af Kirken

Vi har gennem længere tid haft tanker om en renovering af kirken, dette har nu udmøntet sig i konkrete planer.

Men det kommer jo ikke af sig selv, det kræver en masse hårdt arbejde, men også en ekstra pose penge.

Læs mere om projektet HER


På billedet ovenfor kan du se hvordan kirkesalen kan kommer til at se ud efter renoveringen.
Så er vi i gang med ombygningen. 
Vi startede fredag d. 1. sept. med at gøre klar, og har nu fået et skønt nyt funktionelt køkken, og en dejlig lys menighedssal.
Næste store skridt er kirkesalen, som vi er godt i gang med.

Vi startede bygge processen på menighedsweekenden i september. Der blev der rigtig gået til den, rigtig mange knoklede og der blev banket gulve op, lofter blev fjernet, og vi hyggede alligevel, og det var en rigtig god weekend.

Søndag på menighedsweekenden, havde vi dåb, hvor fem af vores nye venner blev døbt, dejlige mennesker som vi er rigtig glade for vil komme hos os.
kirkerum
Hver søndag har vi Gudstjeneste i Vrå Baptistkirke og alle er velkommen.
Tidspunktet for Gudstjenesten kan  ses under "Kalender"

Gudstjenesterne kan være forskellige alt efter fx højtider og hvem, der tilrettelægger dem. Du kan i kalenderen støde på fx:
Nadvergudstjeneste
Den første søndag i måneden har vi nadver sidst i gudstjenesten.
Jesus delte brød og vin ud til sine disciple skærtorsdag aften som tegn på den pagt, han oprettede ved at give sit legeme og sit blod for mennesker. Vi deler dette agape-måltid sammen fordi vi også i fællesskabet ønsker at være en del af den pagt, og vi inviterer alle til at være med.
Familiegudstjeneste
Her tager gudstjenesten udgangspunkt i hele familien, dvs at der ingen børnekirke, men gudstjenesten er indrettet sådan at børnene kan være med.


Vi har så vidt muligt børnekirke hver søndag. Her vil der være et program der er tilrettelagt til børnene med både kreative aktiviteter og lege, samt hygge og samvær.