Velkommen til Vrå Baptistkirke

Vrå Baptistkirke er en frikirke. Vi holder til på Idræts Allé 4 i Vrå, tæt på Idrætscenter Vendsyssel.
Vi er et kristent fællesskab, som har troen på den treenige Gud fælles med andre kristne kirker.Vrå Baptistkirke udsender nyhedsbreve. Nyhedsbrevene rundsendes til alle på kirkens rundsendingsliste, men du kan også finde nyhedsbrevene  HER

Vi rundsender også andre informationer til menighedens medlemmer og venner. Ønsker du at modtage Vrå Baptistkirkes nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


OBS - OBS - OBS
Nyt MobilPay-nummer:
321 585


Præst Anne-Marie Winther
mobil 40 32 52 81
mail: Her


Ny EU-Datalov fra 25. maj 2018
Ny lov om data beskyttelse. Vores Menighed er også omfattet af denne lov om  databeskyttelse, se hvad vi gør: Vores privatlivspolitik,

læs evt. mereDatatilsynets hjemmeside.Aflysning pga Corona

                                                                                                11/3-2020

AFLYSNING AF ALLE AKTIVITETER I KIRKEN MINDST 4 UGER

Vi opforder til at følge med på div. kirker som sender live.Vær med til at bede sammen

med hele Danmark:

I vores lands historie har der været situationer, som på en særlig måde kalder på, at vi står sammen på tværs af alle skel for at bede til Gud om hans styrke, hjælp, trøst og visdom.
Coronakrisen er en sådan situation.
Derfor inviterer Evangelisk Alliance sammen med sognemenigheder og frikirker, missionsbevægelser og den katolske kirke
til en fælles bededag på søndag den 29. marts,
hvor vi vil bede sammen for vores land og for mennesker i nød.

søndag kl. 12.00 kan du være med til et online bedemøde med andre fra hele landet.
_____________________________________________________________________

Torsdag . 21. Maj kl. 10:30

Friluftsgudstjeneste i Lunden Kristi Himmelfartsdag
Kr. himmelfartsdag den 21. maj kl.10:30 går vi sammen med Folkekirken og Valgmenigheden om Gudstjenesten i det fri, hvor det forhåbentligt bliver godt vejr. Ellers må vi gå inden døre.
Spejderne står for at grille pølser, så der er lagt op til et par hyggelige timer.

Tag selv klapstole eller tæpper med.


Mandage: M.A.C: Mad About Christ.
MAC er for dig mellem 12 - og ja indtil du føler du for gammel! :) Vi mødes hver mandag kl 18 til spisning og program fra kl 19. så kom og vær med - det bliver fantastisk! se M.A.C. Facebookside her

Tirsdags Klubben:
Vi mødes hver 2. tirsdag kl. 09:30-11:30. (ulige uger) Alle kan deltage, uanset alder, man skal blot møde op. Programmet varierer, men der er altid andagt, og kaffe.

Lovsang
Hver 2. tirsdag øver lovsangsgruppen kl. 19.30-21.30. Der er ofte åben øvning hvor alle er velkommen til at komme og lytte og tilbede. Følg med på Facebook om hvornår.

Arbejdslørdage:
Kom så mange lørdage du kan, og gør det du er god til.
kl 08:00 - 12:00 følgende dage:
11. April   -   9. Maj   -   13. Juni                                                                                               

Hver søndag har vi Gudstjeneste i Vrå Baptistkirke og alle er velkommen.
Tidspunktet for Gudstjenesten
kan  ses under "Kalender"

Gudstjenesterne kan være forskellige alt efter fx højtider og hvem, der tilrettelægger dem. Du kan i kalenderen støde på fx:
Nadvergudstjeneste
Den første søndag i måneden har
vi nadver sidst i Gudstjenesten.
Jesus delte brød og vin ud til sine disciple skærtorsdag aften som tegn på den pagt, han oprettede ved at give sit legeme og sit blod for mennesker. Vi deler dette agape-måltid sammen fordi vi også i fællesskabet ønsker at være en del af den pagt, og vi inviterer alle til at være med.
Familiegudstjeneste
Her tager gudstjenesten udgangspunkt i hele familien, dvs
at der er ingen børnekirke, men gudstjenesten er indrettet sådan
at børnene kan være med.


Vi har så vidt muligt børnekirke
hver søndag. Her vil der være et program der er tilrettelagt til børnene med både kreative aktiviteter og lege, samt hygge
og samvær.